Geoportaal

FAQ - Veelgestelde vragen

Kaarten en GIS

Worstel je met een bepaalde vraag over onze kaartlagen, of ben je op zoek naar enige duiding? Kijk even op deze pagina of je vraag reeds beantwoord werd. Geen antwoord gevonden? Stel dan hier jouw vraag.

In welke formaten kan ik kaarten downloaden?

De downloadbare gegevens worden aangeboden als shapefile. Een shapefile wordt vooral gebruikt door professionele GIS-gebruikers. Voor het openen van een shapefile maak je gebruik van een commercieel pakket zoals ESRI ArcGIS of Mapinfo of een open source pakket zoals Quantum GIS of uDig.

Welke informatie vind je in welke zipfile?

Er zijn verschillende zip-files met shapefiles voorzien. De wetenschappelijke inventarissen zijn gebundeld in één zip-file (‘erfgoedobjecten’) die bouwkundig erfgoed (relicten en gehelen), archeologisch erfgoed, landschappen, houtige beplantingen met erfgoedwaarde, historische tuinen en parken, orgels en wereldoorlogerfgoed bevat.

Wil je weten of iets is beschermd of vastgesteld? Dan moet je de zipfile ‘aanduidingsobjecten’ gebruiken. Daar kan je kiezen om al het vastgesteld en beschermd erfgoed in één laag te gebruiken (laag ‘aanduidingsobjecten’ en ‘aanduidingsobjecten historiek’ die ook beschermingen bevat die intussen vernietigd zijn door de Raad van State, of opgeheven zijn) of per type te selecteren: wil je enkel het beschermd erfgoed in je GIS-systeem inladen? Selecteer dan de lagen met prefix ‘bes’. Wil je enkel het vastgestelde erfgoed? Selecteer dan de lagen met prefix ‘vast’. Ook het Unesco-erfgoed dat Vlaanderen rijk is, kan je hier terugvinden.

Overzicht van beschikbare lagen:

Erfgoedobjecten (wetenschappelijke inventarissen):

 • Relicten in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: dibe_relict
 • Gehelen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: dibe_geheel
 • Inventaris van het archeologisch erfgoed (archeologische zones): cai_zone
 • Relicten in de inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: ile_boom
 • Relicten in de inventaris historische tuinen en parken: ile_park
 • Relicten in de Landschapsatlas: ile_relict

Aanduidingsobjecten (beschermd en vastgesteld erfgoed):

 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed: aanduidingsobjecten
 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed (historiek - niet meer gelding): aanduidingsobjecten_historiek
 • Beschermde monumenten: bes_monument
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten: bes_sd_gezicht
 • Beschermde landschappen: bes_landschap
 • Beschermde archeologische sites: bes_arch_site
 • Overgangszones: bes_overgangszone
 • UNESCO buffers: unesco_buffer
 • UNESCO kernen: unesco_kern
 • Vastgestelde inventaris van archeologische zones: vast_az
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (gehelen): vast_be_geheel
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (relicten): vast_be_relict
 • Vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde: vast_hbe
 • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken: vast_htp
 • Vastgestelde landschapsatlas: vast_la

Hoe open ik een shapefile?

De ESRI Shapefile is het standaard bestandsformaat binnen de GIS-wereld. Dit kan gebruikt worden met zowel commerciële (ESRI ArcGis, Mapinfo, …) als opensource GIS software (Quantum GIS, uDig, …).

Indien je met één van dergelijke pakketten wenst te werken, ga je als volgt te werk:

Download uit het menu rechtsboven op de portaalpagina het gewenste bestand door op de link te klikken. Sla dit bestand lokaal op je pc op. Dit bestand is gezipt. Je moet dit bestand nog uitpakken. Afhankelijk van het gedownloade bestand beschik je na het uitpakken over één of meerdere shapefiles. Je kunt deze openen met je favoriete GIS toepassing.

De Shapefiles bevatten een attributentabel. Deze bevat een aantal basiskenmerken van een relict of geheel. Het belangrijkste kenmerk is het ID. Dit unieke nummer stelt u in staat het item dat u op de GIS-laag ziet ook online op de website op te zoeken. Ga hiervoor naar inventaris.onroerenderfgoed.be en tik dit nummer rechts bovenaan in het vak getiteld ‘Ga naar ID’. In het keuzelijstje kiest u het type object waaraan deze ID gekoppeld is (een bouwkundig relict, een bouwkundig geheel, een tuin of park, een archeologische zone of een wereldoorlog relict). Om dit makkelijker te maken hebben we ook een attribuut url toegevoegd waarin de volledige url van de desbetreffende inventaris-fiche werd opgenomen. Afhankelijk van je GIS-software moet een simpele klik op dit veld volstaan om de fiche te openen.

Waarom kan ik de shapefile niet openen?

Onze GIS lagen worden getest op ArcGIS en Quantum GIS. Indien je een probleem ondervindt met deze of met andere pakketten zoals Orbit GIS, gelieve ons te contacteren met een duidelijke omschrijving van het probleem en het GIS pakket waarmee je werkt. Wij proberen je dan zo spoedig mogelijk verder te helpen.