Downloadbare GIS-bestanden

Indien je meer objecten in een keer wil bekijken of je zelf aan de slag wil met onze data kun je de volledige lagen downloaden. Deze zijn beschikbaar als GIS-bestanden, die elke nacht opnieuw aangemaakt worden en dus steeds actueel zijn.

In de tabel onderaan staan de beschikbare bestanden met de lagen die hierin te vinden zijn. We bieden onze lagen aan in het ESRI-shapefileformaat. In de attributentabel is er steeds een beperkte set aan informatie voorhanden over het geheel (ID, naam, …). Via het URL-attribuut kan je meteen doorklikken naar de online fiche (indien jouw GIS-software dit ondersteunt).

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, hebben we al enkele jaren publieke webservices in productie. Je kan deze vinden op:

Wil je onze datalagen dynamisch integreren in je eigen applicatie bekijk dan zeker onze pagina Geozoekdiensten. Je vind hier een simpele webservice die uitermate geschikt is om één enkele vraag te beantwoorden: Wat ligt er in een bepaald gebied?

Indien je nog vragen hebt over de GIS-mogelijkheden, kan je onze helppagina bekijken of ons contacteren.

Downloads

Aanduidingsobjecten (beschermingen en vaststellingen)

Meer info Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed: aanduidingsobjecten
 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed (historiek - niet meer geldig): aanduidingsobjecten_historiek
 • Beschermde monumenten: bes_monument
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten: bes_sd_gezicht
 • Beschermde landschappen: bes_landschap
 • Beschermde archeologische sites: bes_arch_site
 • Erfgoedlandschappen: erfgoedls
 • Gebieden geen archeologie: gga
 • Overgangszones: bes_overgangszone
 • UNESCO buffers: unesco_buffer
 • UNESCO kernen: unesco_kern
 • Vastgestelde inventaris van archeologische zones: vast_az
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed: vast_be
 • Vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde: vast_hbe
 • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken: vast_htp
 • Vastgestelde landschapsatlas: vast_la

Erfgoedobjecten (wetenschappelijke inventarissen)

Meer info Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • erfgoedobjecten (verzamellaag): erfgoedobjecten
 • archeologisch erfgoed - elementen: archeologisch_element
 • archeologisch erfgoed - gehelen: archeologisch_geheel
 • bouwkundig erfgoed - elementen: bouwkundig_element
 • bouwkundig erfgoed - gehelen: bouwkundig_geheel
 • landschappelijk erfgoed - elementen: landschappelijk_element
 • landschappelijk erfgoed - gehelen: landschappelijk_geheel

Waarnemingen

Meer info Download

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of toevallige vondsten met betrekking tot onroerend erfgoed. Het gaat bijvoorbeeld om de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), die een verzameling is van gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen.

Dit bestand bevat de volgende laag:

 • Waarnemingen van archeologische elementen: archeologie_elementen

Archeologie

Meer info Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

Plannen

Meer info Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Beheersplannen
 • Onroerenderfgoedrichtplannen

Beeldbank

Meer info Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Beeldbank