Downloadbare GIS-bestanden

Indien je meer objecten in een keer wil bekijken of je zelf aan de slag wil met onze data kun je de volledige lagen downloaden. Deze zijn beschikbaar als GIS-bestanden, die elke nacht opnieuw aangemaakt worden en dus steeds actueel zijn.

In de tabel onderaan staan de beschikbare bestanden met de lagen die hierin te vinden zijn. We bieden onze lagen aan in het ESRI-shapefileformaat. In de attributentabel is er steeds een beperkte set aan informatie voorhanden over het geheel (ID, naam, …). Via het URL-attribuut kan je meteen doorklikken naar de online fiche (indien jouw GIS-software dit ondersteunt).

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, hebben we al enkele jaren publieke webservices in productie. Je kan deze vinden op:

Wil je onze datalagen dynamisch integreren in je eigen applicatie bekijk dan zeker onze pagina Geozoekdiensten. Je vind hier een simpele webservice die uitermate geschikt is om één enkele vraag te beantwoorden: Wat ligt er in een bepaald gebied?

Indien je nog vragen hebt over de GIS-mogelijkheden, kan je onze helppagina bekijken of ons contacteren.

Publieke downloads

Aanduidingsobjecten (beschermingen en vaststellingen)

Grootte: 125.0 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed (historiek - niet meer geldig): aanduidingsobjecten_historiek
 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed: aanduidingsobjecten
 • Beschermde archeologische sites: bes_arch_site
 • Beschermde landschappen: bes_landschap
 • Beschermde monumenten: bes_monument
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten: bes_sd_gezicht
 • Erfgoedlandschappen: erfgoedls
 • Gebieden geen archeologie: gga
 • Overgangszones: bes_overgangszone
 • UNESCO buffers: unesco_buffer
 • UNESCO kernen: unesco_kern
 • Vastgesteld landschappelijk erfgoed: vast_le
 • Vastgestelde inventaris van archeologische zones: vast_az
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed: vast_be
 • Vastgestelde landschapsatlas: vast_la

Archeologie

Grootte: 21.05 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Dit bestand bevat de volgende lagen:

Beeldbank

Grootte: 33.74 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Beeldbank

Erfgoedobjecten (wetenschappelijke inventarissen)

Grootte: 86.03 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • archeologisch erfgoed - elementen: archeologisch_element
 • archeologisch erfgoed - gehelen: archeologisch_geheel
 • bouwkundig erfgoed - elementen: bouwkundig_element
 • erfgoedobjecten (verzamellaag): erfgoedobjecten
 • landschappelijk erfgoed - elementen: landschappelijk_element
 • landschappelijk erfgoed - gehelen: landschappelijk_geheel

Plannen

Grootte: 4.85 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Beheersplannen
 • Onroerenderfgoedrichtplannen

Waarnemingen

Grootte: 2.4 MB
Laaste wijziging: 22/07/2024
Download Meer info

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of toevallige vondsten met betrekking tot onroerend erfgoed. Het gaat bijvoorbeeld om de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), die een verzameling is van gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen.

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Waarnemingen van archeologische elementen: archeologie_elementen