Geoportaal

Downloadbare GIS-bestanden

Indien je meer objecten in een keer wil bekijken of je zelf aan de slag wil met onze data kun je de volledige lagen downloaden. Deze zijn beschikbaar als GIS-bestanden, die elke nacht opnieuw aangemaakt worden en dus steeds actueel zijn.

In de tabel onderaan staan de beschikbare bestanden met de lagen die hierin te vinden zijn. We bieden onze lagen aan in het ESRI-shapefileformaat. In de attributentabel is er steeds een beperkte set aan informatie voorhanden over het geheel (ID, naam, …). Via het URL-attribuut kan je meteen doorklikken naar de online fiche (indien jouw GIS-software dit ondersteunt).

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, hebben we al enkele jaren publieke webservices in productie. Je kan deze vinden op:

Indien je nog vragen hebt over de GIS-mogelijkheden, kan je de vragen en antwoorden rond kaarten en GIS raadplegen, of ons contacteren via het contactformulier.

Downloads

Aanduidingsobjecten (beschermingen en vaststellingen)

  Meer info   Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed: aanduidingsobjecten
 • Al het beschermd en vastgesteld erfgoed (historiek - niet meer gelding): aanduidingsobjecten_historiek
 • Beschermde monumenten: bes_monument
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten: bes_sd_gezicht
 • Beschermde landschappen: bes_landschap
 • Beschermde archeologische sites: bes_arch_site
 • Overgangszones: bes_overgangszone
 • UNESCO buffers: unesco_buffer
 • UNESCO kernen: unesco_kern
 • Vastgestelde inventaris van archeologische zones: vast_az
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed: vast_be
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (gehelen): vast_be_geheel. Dit is een oude laag die binnenkort zal verdwijnen. Gebruik vanaf nu de vast_be laag.
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (relicten): vast_be_relict. Dit is een oude laag die binnenkort zal verdwijnen. Gebruik vanaf nu de vast_be laag.
 • Vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde: vast_hbe
 • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken: vast_htp
 • Vastgestelde landschapsatlas: vast_la

Erfgoedobjecten (wetenschappelijke inventarissen)

  Meer info   Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Relicten in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: dibe_relict
 • Gehelen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: dibe_geheel
 • Inventaris van het archeologisch erfgoed (archeologische zones): cai_zone
 • Relicten in de inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: ile_boom
 • Relicten in de inventaris historische tuinen en parken: ile_park
 • Relicten in de landschapsatlas: ile_relict

Archeologie

  Meer info   Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

Plannen

  Meer info   Download

Dit bestand bevat de volgende lagen:

 • Beheersplannen