Geoportaal

Wat kan ik vinden op het geoportaal?

Het geoportaal biedt geografische data aan over onroerend erfgoed, bijvoorbeeld over beschermingen, beheersplannen, vaststellingen en wetenschappelijke inventarissen.

Welk profiel moet ik kiezen?

Bij het opstarten van het geoportaal zal eenmalig de vraag verschijnen om een profiel te kiezen. Je krijgt de keuze:

 • Volledig overzicht. Alle lagen raadplegen met de Open Streetmap als achtergrondlaag.
 • Focus op juridische gevolgen. Enkel de lagen raadplegen waaraan rechtsgevolgen gekoppeld zijn, met de GRB-basiskaart als achtergrondlaag. Dit is vooral nuttig voor notarissen, vastgoedmakelaars en (toekomstige) eigenaars die bijvoorbeeld voor de verkoop van vastgoed enkel de lagen met rechtsgevolgen van beschermd en vastgesteld erfgoed willen doorzoeken.

Je kan je profielkeuze later nog steeds wijzigen via de knop ‘profielen’.

Hoe kan ik zoeken?

1. Vrij zoeken
Via de zoekbalk kan je vrij zoeken op straat, gemeente, postcode, … . Wanneer je begint te typen krijg je automatisch suggesties die je verder kunnen helpen. Klik op het vergrootglas of op enter om in te zoomen op de gewenste locatie.

2. Zoeken op adres
Via de knop ‘adres’ kan je inzoomen op een specifiek adres door een provincie, gemeente, straat en huisnummer in te geven.

3. Zoeken op perceel
Beschik je over de administratieve perceelsgegevens, dan kan je via de knop ‘perceel’ zoeken. Zo ben je 100% zeker dat je op de correcte locatie terechtkomt. Door achtereenvolgens gemeente, afdeling, sectie en perceelsnummer in te geven, kan je inzoomen op het gewenste perceel.

Hoe kan ik navigeren?

 • Zoom in en uit met de + en – knoppen op de kaart.
 • Verplaats de kaart door te slepen met de muis.
 • Bekijk je eigen locatie door op de knop met het windroosje onder de zoomfunctie te klikken

Hoe kan ik de weergave aanpassen?

1. Achtergrondlagen
Via de knop ‘lagen’ kan je de achtergrondlaag aanpassen. Je kan kiezen uit de volgende kaarten en opnames:

 • Open Streetmap
 • GRB-basiskaart in kleur of in grijstinten.
 • Topografische kaart
 • Gewestplan
 • Orthofoto’s uit verschillende perioden
 • Digitaal hoogtemodel
 • Een selectie historische kaarten (o.a. Ferraris, Popp, Vandermaelen en Villaret)

2. Informatielagen
Via de knop ‘lagen’ kan je ook selecteren welke informatielagen je wilt raadplegen. Je kan meerdere lagen selecteren. Je kan kiezen uit:

 • Onroerend erfgoed: beschermd onroerend erfgoed, vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen, UNESCO werelderfgoed, gebieden geen archeologie, plannen, wetenschappelijke inventarissen, archeologienota’s en nota’s, eindverslagen archeologie en beelden uit de beeldbank.
 • Algemeen: CRAB-adrespunten, GRB gebouwen en GRB perceelsgrenzen
 • Historische luchtfotografie: historische luchtfoto’s uit verschillende collecties
 • Milieu: VEN/IVON, habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden
 • Nederland: het erfgoed van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Alle lagen die je selecteert worden toegevoegd in een uitklapbaar scherm rechts van de kaart. Hier kan je de legende bekijken, en de weergave verder verfijnen. Zo kan je bijvoorbeeld binnen de laag ‘beschermd onroerend erfgoed’ gericht aanduiden welke onderliggende lagen je wilt raadplegen: cultuurhistorische landschappen, archeologische sites, stads- en dorpsgezichten, monumenten, en/of overgangszones.

Iets staat ingetekend op een bepaalde laag. Wat betekent dit?

Als je klikt op de kaart verschijnt er een schermpje dat de administratieve gegevens zoals het perceelsnummer weergeeft en een overzicht van het erfgoed dat zich op deze locatie bevindt.

In dit overzicht kan je soms doorklikken naar een databank waar je meer informatie krijgt over het item in kwestie. Dat is altijd het geval voor het erfgoed waar door het onroerenderfgoeddecreet rechtsgevolgen aan verbonden zijn, namelijk de beschermde en vastgestelde items.

Ook bij de wetenschappelijke inventarissen en de beheersplannen kan je doorklikken naar een achterliggende databank voor meer informatie. Een intekening op deze laag heeft geen rechtsgevolgen voor derden.

Wat is het perceelrapport?

Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van het agentschap Onroerend Erfgoed over het aanwezige erfgoed op een perceel. Het rapport biedt een overzicht van het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn. Je kan het rapport downloaden nadat je op een perceel hebt geklikt op de kaart. Hiervoor is de profielkeuze ‘focus op juridische gevolgen’ vereist.

De gegevens in het rapport zijn een momentopname van de situatie op het moment van de opvraging. Meer informatie over de juridische gevolgen vind je op deze pagina’s voor beschermingen en vaststellingen.

Kan ik jullie lagen downloaden?

Op onze downloadpagina kan je al onze data downloaden.

Onze shapefiles zijn thematisch gebundeld in verschillende zipfiles, die we elke nacht opnieuw synchroniseren met onze databanken zodat ze steeds de meest actuele informatie bevatten.

Download het gewenste bestand door op de bijhorende link te klikken. Sla dit bestand lokaal op je pc op. Afhankelijk van het gedownloade zipbestand beschik je na het uitpakken over één of meerdere shapefiles. Je kan deze openen met je favoriete GIS-toepassing.

De shapefiles bevatten een attributentabel met een aantal basiskenmerken van ieder item. De belangrijkste kenmerken zijn het ID-nummer en de URI. Aan de hand hiervan kan je de bijhorende fiche in onze databanken opzoeken.

Bieden jullie webservices aan?

Ja. Op onze downloadpagina vind je een overzicht van onze WMS- en WFS-services die je toelaten onze geografische data live te bevragen.